พิมพ์
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2556
เขียนโดย Administrator ฮิต: 12234

 

  

ภาพกิจกรรม

  • 25359681_10214207234313092_1052228703_n.jpg
  • 25359710_10214207234193089_846129488_n.jpg
  • 25359862_10214207234233090_1956288408_n.jpg
  • 25360158_10214207234273091_508774935_n.jpg
  • 25393980_10214207234353093_275536718_n.jpg
  • 25394370_10214207234113087_472638363_n.jpg
  • 25395222_10214207234393094_1017226226_n.jpg
  • 25395223_10214207234153088_525767801_n.jpg

 

สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อหลักสูตร       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี

                        Bachelor of Accountancy Program in Accounting

ชื่อปริญญา        บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) Bachelor of Accountancy (Accounting)

                        บช.. (การบัญชี) B.Acc. (Accounting)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ 

      แนวความคิดและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี โดยจะศึกษาเกี่ยวกับ การบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด การบัญชีต้นทุน การบัญชีภาษีอากร การสอบบัญชี การวางระบบบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ข้อมูลทางบัญชี และการบัญชีชั้นสูง โดยการเรียนการสอนจะเน้นทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทั้งหลักการที่จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ การเงิน การตลาด ภาษาอังกฤษธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งวิชาพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

      สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพทางบัญชีได้  ไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีในหน่วยงานของรัฐบาลและธุรกิจเอกชน หรือผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นวิชาอิสระ และงานด้านธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งประกอบอาชีพธุรกิจของตนเองได้ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คลิ๊กที่นี่

สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ระบบโควตา

 

 

 

Copyright @ 2013 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top