คู่มือ
วิธีติดตั้ง MS Outlook
คู่มือการใช้งานโปรแกรม XIBO
คู่มือการใช้งานโปรแกรม CACTI
คำขอใช้บริการ

ขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขอพื้นที่เว็บเซิร์ฟเวอร์
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
บริการออนไลน์

จองห้องคอมพิวเตอร์
สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต

 
Username:

Password :

 
Visitor no 23856
your ip : 54.196.38.114
Copyright ©  2005 Maejo-Phrae University . All rights reserved.
Webmaster : sakda@phrae.mju.ac.th