กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer เท่านั้น
ถ้าเป็น Google Chrome หรือ Firefox จะไม่สามารถแนบไฟล์ได้

หากขึ้นคำเตือนดังภาพจะต้องคลิก Continue to this website(not recommended)


คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บ
https://ex2010.phrae.mju.ac.th/owa/