สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

Print
Published on 21 May 2018 Hits: 709

 

 

 การบรรยายพิเศษ 

 ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานและแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 

  หลักเกณฑ์และใบสมัครการแข่งขัน 


 รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน  

  •  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  •  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  •  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ประถม และ ม.ต้น
  •  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย
  •  การแข่งขันนักบินน้อย ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลายและอาชีวะ
  •  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์: intCode ระดับ ม.ปลาย
  •  การจัดแสดงผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับคุณครู